Privacyverklaring

HypnoseAppingedam, gevestigd aan Spoorbaan 1, 9901DD  Appingedam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Tevens is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een cliëntdossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting vanuit de WGBO (behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Welke persoonsgegevens ik vastleg in uw cliëntdossier en voor andere doeleinden leest u in deze privacyverklaring.

(Bijzondere) persoonsgegevens die HypnoseAppingedam verwerkt
HypnoseAppingedam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of hebt gemaakt van de diensten van de praktijk en/of omdat u deze gegevens zelf aan HypnoseAppingedam hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voornaam, achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer, e-mailadres
 • Geboortedatum en geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website, internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door het invullen van het contactformulier op de website, tijdens sessies, in correspondentie en/of telefonisch contact
 • Medisch gevoelige cliëntinformatie:
  • Huisarts / andere behandelaar, verwijzer en ziektekostenverzekering
  • Behandelinformatie over uw gezondheid, ziektegeschiedenis, sessies

Als er sprake is van een zorgnota, die u ontvangt zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar, worden de volgende persoonsgegevens op de nota vermeld:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling
 • Kosten van de sessie

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Doelen verwerken persoonsgegevens

 • Het aanmaken en bijhouden van uw cliëntdossier met o.a. intake- en slotdocumenten, sessieverslagen en –notities, voor het kunnen uitoefenen van mijn werk als therapeut
 • Indien nodig of gewenst t.b.v. dienstverlening contact met u op te kunnen nemen
 • Het afhandelen van de betaling
 • Het voldoen aan de wettelijke behandelovereenkomstverplichting (WGBO) en de belastingdienst (financiële administratie)
 • Het analyseren van uw gedrag op mijn website met als doel de website te kunnen verbeteren


Bewaartermijn persoonlijke gegevens

HypnoseAppingedam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Uw cliëntdossier wordt 20 jaar bewaard (wettelijke plicht vanuit de WGBO)
 • Financiële administratie (facturen) worden 7 jaar bewaard (Belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden
HypnoseAppingedam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor het professioneel en verantwoord uitvoeren van onze overeenkomst (behandeling) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Overzicht van derden:

 • Voor de verwerking van financiële administratie.
 • Voor het tot stand komen en houden van de website.
 • In geval van doorverwijzing door de huisarts, of om het beleid af te kunnen stemmen met uw huisarts, kunnen enkele (bijzondere) persoonsgegevens, na uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming, worden verstrekt aan de huisarts.
 • Google Analytics. Uw geanonimiseerde IP-adres wordt door Google Analytics gebruikt om het gedrag op de website te analyseren. Met deze informatie kan ik de website aanpassen, verbeteren of mijn diensten afstemmen op voorkeuren van de bezoekers.

Cookies of vergelijkbare technieken
HypnoseAppingedam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, laptop, smartphone of tablet. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HypnoseAppingedam. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar a.medema@hypnoseappingedam.nl

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe ik uw persoonsgegevens beveilig
HypnoseAppingedam neemt de veiligheid van uw privacy serieus. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw cliëntdossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Tevens zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking te voorkomen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via a.medema@hypnoseappingedam.nl

Contactgegevens
HypnoseAppingedam
Spoorbaan 1
9901DD Appingedam
www.hypnoseappingedam.nl
Tel: 06-57423290
a.medema@hypnoseappingedam.nl


Functionaris Gegevensbescherming

Aaltje Medema is de Functionaris Gegevensbescherming van HypnoseAppingedam. Zij is te bereiken via a.medema@hypnoseappingedam.nl

Versie beheer

Versie 1.0
02-07-2018